Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE ZA KONFERENCIJU

-

Kotizacija

Do 15.12.2023.

Sudionik bez članstva

400,00 EUR ≈ 3.013,80 HRK)

Sudionik s članstvom (IWA)

300,00 EUR ≈ 2.260,35 HRK)

Sudionik s članstvom (EWA)

300,00 EUR ≈ 2.260,35 HRK)

Sudionik s članstvom (HDZV)

300,00 EUR ≈ 2.260,35 HRK)

Sudionik s članstvom (HHD)

300,00 EUR ≈ 2.260,35 HRK)

Sudionik s članstvom (HDON)

300,00 EUR ≈ 2.260,35 HRK)

Umirovljenik

250,00 EUR ≈ 1.883,63 HRK)

Student

200,00 EUR ≈ 1.506,90 HRK)

Jednodnevna kotizacija (11.04.2024.)

150,00 EUR ≈ 1.130,18 HRK)

 

Kotizacija

Do 15.12.2023.

Od 16.12.2023. i na dan održavanja

Od 14.04.2024. i na dan održavanja

Sudionik bez članstva

400,00 EUR (≈ 3.013,80 HRK)

450,00 EUR (≈ 3.390,53 HRK)

Sudionik s članstvom (IWA)

300,00 EUR (≈ 2.260,35 HRK)

350,00 EUR (≈ 2.637,08 HRK)

Sudionik s članstvom (EWA)

300,00 EUR (≈ 2.260,35 HRK)

350,00 EUR (≈ 2.637,08 HRK)

Sudionik s članstvom (HDZV)

300,00 EUR (≈ 2.260,35 HRK)

350,00 EUR (≈ 2.637,08 HRK)

Sudionik s članstvom (HHD)

300,00 EUR (≈ 2.260,35 HRK)

350,00 EUR (≈ 2.637,08 HRK)

Sudionik s članstvom (HDON)

300,00 EUR (≈ 2.260,35 HRK)

350,00 EUR (≈ 2.637,08 HRK)

Umirovljenik

250,00 EUR (≈ 1.883,63 HRK)

300,00 EUR (≈ 2.260,35 HRK)

Student

200,00 EUR (≈ 1.506,90 HRK)

250,00 EUR (≈ 1.883,63 HRK)

Jednodnevna kotizacija (11.04.2024.)

150,00 EUR (≈ 1.130,18 HRK)

150,00 EUR (≈ 1.130,18 HRK)

 

ČLANSTVO:
Međunarodno udruženje za vode (IWA)
Nacionalne sastavnice Europskog udruženja za vode (EWA)
Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV)
Hrvatsko hidrološko društvo (HHD)
Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje (HDON)

STUDENT: uključuje studente doktorskih studija

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija za konferenciju uključuje:

 

KOTIZACIJE ZA RADIONICU (10. travnja, 2024.)

Kotizacija za radionicu

do 01.12.2023.

od 02.12.2023. i na licu mjesta

Sudionik bez članstva

190,00 EUR (≈1431,56 HRK)

220,00 EUR (≈1657,59 HRK)

Sudionik s članstvom

170,00 EUR (≈1280,87 HRK)

200,00 EUR (≈1506,90 HRK)

Mladi stručnjak ispod 30

150,00 EUR (≈1130,18 HRK)

180,00 EUR (≈1356,21 HRK)

Student

140,00 EUR (≈1054,83 HRK)

170,00 EUR (≈1280,87 HRK)

ČLANSTVO:
Međunarodno udruženje za vode (IWA)
Nacionalne sastavnice Europskog udruženja za vode (EWA)
Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV)
Hrvatsko hidrološko društvo (HHD)
Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje (HDON)

STUDENT: uključuje studente doktorskih studija

Kotizacija za radionicu uključuje:

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Tip / Iznos

Popunjenost

Hotel Park Plaza Histria

Jednokrevetna soba
130,00 EUR (≈ 979,49 HRK)

Dvokrevetna soba
168,00 EUR (≈ 1.265,80 HRK)
(84,00 EUR po osobi / ≈ 632,90  HRK po osobi)

SLOBODNO

Cijene smještaja su po sobi po danu, uključen PDV i boravišna pristojba

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 01.04.2024.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ