Dobro došli!

Datum održavanja: 10.-13.04.2024.
Mjesto održavanja: Hotel Park Plaza Histria, Pula
Rana kotizacija: do 01.12.2023.
Rok za prijavu sažetaka: 31.10.2023.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

OBAVIJEST: Rok za prijavu sažetaka produljen je do: 31.10.2023.

4. međunarodna konferencija VODE U OSJETLJIVIM I ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

10.-13.04.2024.
Hotel Park Plaza Histria, Pula

 

DRUGA OBAVIJEST

 

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za zaštitu voda (HDZV)
Europsko udruženje za vode (EWA)

MEĐUNARODNI POKROVITELJ

Međunarodno udruženje za vode
     

SUORGANIZATORI

Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Razred za prirodne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Hrvatske vode
Institut za vode Josip Juraj Strossmayer
Hrvatsko hidrološko društvo
Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije

 

POKROVITELJI

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište u Splitu
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište Sjever
Sveučilište u Slavonskom Brodu
Istarska županija
Grad Pula
Javna ustanova Natura Histrica
NP Brijuni

 

ZLATNI SPONZORI

ACO Građevinski elementi d.o.o.
Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.
TEHNIX d.o.o.

 

SREBRNI SPONZORI

Strabag Water Technologies
Rudan d.o.o.

 

BRONČANI SPONZORI

BINA-Istra d.d.
Dezinsekcija d.o.o. Rijeka
JANAF d.d.

 

OSTALI SPONZORI

Hidrocibalae d.o.o.
Hidroprojekt-ing d.o.o.
IND-EKO d.o.o.

 

DONATOR

Vectrino d.o.o.